Alsjægerne 2020
Hilsen fra formanden

Jægeren.

Jagtforeningen er en vigtig base, hvor jægerne mødes og jagtvenskaber udvikles.

Alsjægerne stammer fra 1941. De gamle jagtforeninger var knyttet til Dansk Jagtforening og Landsjagtforening af 1923 i Sønderborg. De slog sig sammen under navnet Alsjægerne. Jagtforeningen har siden været områdets største forening.

Næste år fejrer vi 80-års fødselsdag. Vi er allerede i gang med at forberede dette.

Vi arbejder løbende med at udvikle vores medlemstilbud. Vi har fået en ny hjemmeside, som fortsat udvikles. Flere har fået øjnene op for de trænings- og underholdningsmuligheder, som vores elektroniske riffelbane byder på.  Vores skydevogn er gennem årene er blevet flittigt brugt til lokale lerdueskydningsarrangementer. Det har naturligvis slidt på den, men både vogn og skydeanlæg er renoveret. Vores bueudstyr, som omfatter compound buer, skiver samt 3D figurer, er blevet brugt ved flere arrangementer. Det er foreningens håb, at flere medlemmer vil få lyst til at afprøve egne evner med en moderne compound bue.  Køletraileren kan lejes, når der er behov for at holde mad eller drikkevarer kolde. Nu har vi indkøbt en benzindrevet generator, så man ikke er afhængig af, at der elektrisk strøm lige i mærheden. Se nærmere om lejemulighederne sidst i programmet og på hjemmesiden.

Dette års program består af:

Ekskursion, trofæ behandling, østerstur, naturpleje, jagter, reguleringsarbejde, skydning med riffel – hagl – bue mm. Mange aktiviteter er planlagt, så hele familien kan deltage.

Hjortevildtet giver en stor udfordring for jagten de kommende år. Jægeren skal i stigende grad fungere som natur og vildtforvalter. Med spredningen af det store hjortevildt ligger der et stort ansvar i forvaltningsarbejdet. Hjortevildtet er meget påvirkeligt over for jagttryk og afskydningen. Arbejdet i forbindelse med hjortelaugene bør have den enkelte jægers opmærksomhed – velfungerende hjortelaug kan sikre en fornuftig udvikling og beskydning af vildtet. Als har en stor bestand af hjortevildt. Afskydningen har været vanskeligt – derfor har mange jagtområder arrangeret fællesjagter. Man har tidligere gjort dette i forbindelse med rævejagten. Dette sker stadig.

Mårhunden har længe været et efterstræbt rovdyr, som de danske myndigheder ønsker udryddet, da det er en invasiv art. I løbet af 2018 tog flere og flere enkeltpersoner og jagtforeninger kampen op med mårhunden. Den tendens er fortsat i 2019 med øget styrke i takt med, at såvel bestanden af mårhund som antallet af nedlagte mårhunde, kun er stigende.

Foreningen støtter de mange jægere, der lokalt gør et stort reguleringsarbejde. Vi støtter det lokale reguleringsarbejde, som Sønderborg Kommune har afsat midler til.

Sikkerhed på jagten er alles ansvar. Vore jagtkammerater – både de to- og de firbenede var sidste år udsat for jagtuheld. Ofte skyldes ulykkerne tankeløshed, overtændt iver eller blot chancebetonet adfærd.

Det er muligt at gøre sig og jagthunden synlig gennem materialerne fra Dansk Jagtforsikring – husk skydebriller og høreværn på skydebanen og jagten.

Held og lykke i jagten på gode oplevelser i 2020.

Vi ses ved arrangementerne.

På foreningens vegne

Jens Hangaard Nielsen

Luk menu