Alsjægerne 2020
Hilsen fra formanden

Forord ved formanden

Kære alle. Vi er nu atter i gang. Aktiviteterne kører fint. Der er ikke helt så mange til møder, som tidligere. Det mærkes – COVID-19 satte en stopper for mange møder og aktiviteter.

Jagtforeningen er en vigtig base, hvor jægerne mødes og venskaber udvikles. Vi har altid talt om etik og moral – det gør vi stadig. Vildtforvaltningsrådet har i enighed vedtaget et sæt jagtetiske regler samt etiske regler for jagt på kronvildt. Af disse dokumenter fremgår det blandt andet, at ”en fortsat accept af jagt på vilde pattedyr og fugle i naturen forudsætter i det moderne samfund, at jægerne ikke alene overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og respekterer jagtens etiske regler”. Derudover anføres det, at ”De Jagtetiske Regler for kronvildt skal bidrage til at sikre en bred accept i offentligheden af jagten på vort største pattedyr, hvilket er grundlaget for, at jægerne fortsat kan udøve kronvildtjagt uden detaljerede restriktioner”.

For at holde fanen højt er det vigtigt for os alle, at vi kommunikerer og melder tilbage, så vi lokalt står stærkt. Skal vi stadig være med til at indstille lokale jagttider, må vi angive mængden af nedlagt vildt. Det bestræber vi os på at gøre så godt som muligt. Aage W. Andersen har i 9 år ført en liste over medlagt hjortevildt og de seneste år også over mårhunde. Listen er offentlig tilgængelig på Sønderborg jægerråds hjemmeside (www.jkfsonderborg.dk). Denne liste er jægernes tilbagemelding, som viser mængden af nedlagt vildt. Dog er der alt for mange jægere, der ikke tilbagemelder. Det må vi gøre noget ved for at sikre en fortsat troværdig liste. For arbejdet i hjortelaugene er datoen for det nedlagte vildt også vigtig. Vores liste er den bedste i Danmark! Det er en misforståelse at indberetning af et stort vildtudbytte medfører risiko for begrænsninger af jagten.

Alsjægerne tilbyder møder, ekskursioner og skydninger. Deltag i disse både for kammeratskabet og oplevelsen. Sikkerhed er et tema, der optager os alle – på alle jagter fremdrages sikkerheden, som det væsentligste. Dog har vi i år set tragiske ulykker – både på dyr og mennesker. Til udvikling af jægeren har Alsjægerne investeret i skydevogn, laser riffelbane, buejagtudstyr, fælder og køletrailer. For leje af disse kan foreningen kontaktes. Vi ses ved arrangementerne. På foreningens vegne Jens Hangaard Nielsen Formand for Alsjægerne

Luk menu