Alsjægerne 2024
Hilsen fra formanden

Forord ved formanden

Jægeren og håndværket.

Jagten er en lidenskab – en hobby – et liv. Vi går på jagt, fordi vi kan lide det. Den nye jæger higer efter at komme på jagt. Næste mål er at træffe målet – man fordyber sig. Flugt- og riffelskydningsbanen bliver nu målet. Man får kammerater og bliver inviteret på jagt og føler sig som jæger. De første trofæer hænges op og jagthistorier udveksles.

Jagtforeningen er nu en vigtig base, hvor jægerne mødes og jagtvenskaber udvikles. Jagtforeningen har valgt at invitere nye jægere til sammen med de mere erfarne at skabe de bedste rammer i dialog og udfordringer på kurser, der omhandler jægerhåndværket. Programsat er flugtskydning, riffelskydninger lokalt og til løbende vildt, ture med lokale naturvejledere (www.naturvejlederne.dk) og jagtture til udlandet m.m.

Bestandsovervågning er grundlaget for jagten i fremtiden. Jo flere der overvåger bestande, jo mere viden og jo bedre grundlag, er der for at træffe de bedste beslutninger, så den bæredygtige jagt sikres i fremtiden. En stor udfordring for jagten de kommende år er, at jægeren i stigende grad skal fungere som natur og vildtforvalter. Med spredningen af det store hjortevildt ligger der et ansvar i forvaltningsarbejdet. Hjortevildtet er meget påvirkeligt over for jagttryk og afskydningen. Arbejdet i forbindelse med hjortelaugene bør have den enkelte jægers opmærksomhed. Velfungerende hjortelaug kan sikre en fornuftig udvikling og beskydning af vildtet.

Gennem de seneste århundreder er den danske natur blevet fattigere. Fattigere på planter, på dyr og dermed på vilde naturoplevelser. Naturstyrelsen har sat et arbejde i gang ”Plads til alle arter, også dig”. De gør skoven mere rodet. De skaber plads til hjemmehørende arter. De genåbner skoven for kvæg og heste. De gør skoven vådere. De lader døde træer ligge. De skaber nye levesteder. De stopper træproduktionen. De lader naturen gro sammen. Den enkelte jæger kan gøre en forskel. Indsatsen mod prædatorerne og de invasive arter er nødvendig i småvildtarbejdet. Har du besøgt rævegravene, og har du søgt reguleringstilladelser for krager i februar og marts? Husk reviret skal passes alle årets måneder.

Sikkerhed på jagten er alles ansvar. Vores jagtkammerater, både de to- og de firbenede, var sidste år udsat for jagtuheld. Ofte skyldes ulykkerne tankeløshed, overtændt iver eller blot chancebetonet adfærd. Det er muligt at gøre sig selv og jagthunden synlig gennem materialerne fra Dansk Jagtforsikring – husk skydebriller og høreværn på skydebanen og jagten.

Alsjægerne har i mange år udsendt et årsprogram til medlemmerne. Det har foreningen og medlemmerne været glade for. Der er nu kommet nye regler for porto. Det har fået bestyrelsen til at overveje brugen af udgifter også til porto. Planen er nu, at programmet trykkes og udsendes til medlemmerne i 2024 som hidtil. Programmet kan desuden hentes på hjemmesiden. Prøv at hente programmet og informationer allerede i år – vi ser så om det er en blivende løsning.

Held og lykke i jagten på gode oplevelser i 2024.

Vi ses ved arrangementerne.

På foreningens vegne
Jens Hangaard Nielsen
Formand for Alsjægerne

Luk menu