Alsjægerne

Ordinær generalforsamling – oktober

Tirsdag den 1. oktober 2024 klokken 19.00
På Svenstrup Forsamlingshus, Nordborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning, og en hyggelig snak.

Luk menu