alsjægerne Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling 01.10.2019

Tirsdag den 1. oktober 2019 klokken 19.00

På Svenstrup Forsamlingshus, Nordborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning, og en hyggelig snak.

 

Drivjagt i Tjekkiet

Oktober 2019

4 dages drivjagt med riffel på krondyr, sika, muflon og vildsvin (ikke trofæbærende) i Tjekkiet. Det kan aftales, at nogle arter kan skydes med trofæ, der betales for disse. Turen gentages pga. de sidste års succeser.

Der kræves tilmelding til turen og nærmere information fås ved henvendelse til Jens

Hangaard Nielsen, mail: jenshangaard@gmail.com

Luk menu