Ordinær Generalforsamling – Oktober

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 5. oktober 2021 klokken 19.00
På Svenstrup Forsamlingshus, Nordborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært
ved en let anretning, og en hyggelig snak.

Jens Hangaard Nielsen udpeges til æresmedlem af Alsjægerne

Artiklen kan læses her: 

Luk menu