Alsjægerne

Ordinær Generalforsamling oktober 2020

Tirsdag den 6. oktober 2020 klokken 19.00

På Svenstrup Forsamlingshus, Nordborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning, og en hyggelig snak.

Luk menu