Ordinær Generalforsamling – oktober

Tirsdag den 4. oktober 2022 klokken 19.00 På Svenstrup Forsamlingshus, Nordborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning, og en hyggelig snak.

Luk menu