alsjægerne trofæaften-jægeraften

Jægeraften 13.11.2019

Jægeraften

Onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00 i Ulkebøl forsamlingshus.

Vi har ændret lidt ved lidt ved vores jægeraften, som vi igennem mange år har haft tradition for at afholden den anden onsdag i november.

Det jagtfaglige kommer til at fylde mere i aftenens program.Vi lægger vægt på at sætte fokus på relevante jagtfaglige temaer med kompetente foredragsholdere med efterfølgende debat.

Derfor udgår jægerbanko af programmet. I år er temaet:

Ingen jagt uden hund.

Med foredrag af Henrik V. Hove-Nielsen, som jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund.  

Fundamentet for en god jagthund bliver skabt i et godt forhold mellem hund og fører, hvilket skabes gennem positiv indlæring, grundig uddannelse og effektiv vedligeholdelse.

Størstedelen af sit liv, er jagthunden mere familiehund end jagthund, og Henrik vil i sit foredrag komme ind på hvor vigtig den daglige omgang med hunden er, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis man får lavet nogle utilsigtede fejl under indlæring i hjemmet.

 

Henrik uddyber også vigtigheden af at træne dagligt og målrettet samt hvordan man bør minimere muligheden for fejl.

Der vil være afsat tid til spørgsmål og debat.

Henrik V. Hove-Nielsen er tidligere tjenestehundefører i politiet og med mere end 25 års erfaring med hundetræning. Siden 1. januar 2015 har han været ansat som jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund

Hans arbejde består i at tilrettelægge træning og uddannelse for de godt 40.000 jægere, der har jagthund, så de bliver dygtige til at avle gode jagthunde.

Henrik har selv 3 FT. Cockerspaniel, som han træner til både jagt og markprøver.

Entré kr. 70,-. Der vil blive trukket en større præmie på indgangsbilletten.

Kontaktperson for arrangementet er Lars Juhler.  

Luk menu