Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Foreningsfordele

Alsjægerne

Al henvendelse vedrørende medlemskab hos Alsjægerne bedes foretaget til:

 

Egon Villumsen

telefon 41247345

egon@alsjaegerne.dk

 

På Jægerforbundets hjemmeside (www.jaegerforbundet.dk) kan du se, hvilke oplysninger du er registret med hos os. Indtast dit medlemsnummer (findes bag på Jæger og starter med 4901xxxxxx), samt postnummer.
Her kan du rette og tilføje oplysninger, for eksempel fødselsdatoen, som har betydning for kontingentstørrelsen.

 

 

Når du er medlem hos Alsjægerne, er du automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund og modtager bladet ”Jæger” 11 gange om året.

 

Der er følgende medlemskategorier:

Ordinær                                                                         721,- kr.

Junior (0-15 år)                                                             169,- kr.

Ungdom (16-25 år)                                                      420,- kr.

Senior (efter 65 år)                                                      455,- kr.

Husstand (kræver andet ordinært medlem

på adressen – giver ingen blad)                                 288,- kr.

Ekstraordinær                                             

(kræver medlemskab af anden lokalforening)          100,- kr.

Kursist                                                                           98,- kr.

 

JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEETS VENNER

Alsjægerne er medlem af museets støtteforening, og hvis du viser dit medlemskort ved indgangen, kommer du gratis ind.